top of page
  • Foto van schrijverASSULAB

Hoe bespaar je je geliefden een financiële kater na je overlijden?

Met veel plezier lazen we artikel van Véronique Goossens, geldexpert van HLN.BE op 11/12/2020 over het plots overlijden van jezelf of je partner en de mogelijke financiële gevolgen ervan.


Covid-19 doet sommigen van ons nadenken over hoe we onze partner en/of kinderen financieel kunnen beschermen, als we plots zouden overlijden. Niet alleen kunnen de successierechten hoog oplopen, als overblijvende partner kan je vaak dezelfde levensstandaard niet aanhouden. Het geeft een veilig gevoel te weten dat je gezin of je nazaten niet achterblijven met een financiële kater. Met relatief kleine bedragen kan je grote risico’s indekt voor wie je lief is. “Want veel mensen betalen wel vaak jarenlang een dure omniumverzekering voor hun auto, maar overwegen geen vergelijkbaar bedrag voor hun nabestaanden.”


Erfenis: kleinkinderen kunnen kosteloos van hun grootouders erven

Laat ons beginnen met een voorbeeld van de meest voor de hand liggende manier om je nabestaanden iets na te laten: de erfenis.

Joke is 70 jaar oud en om haar erfenis fiscaal te optimaliseren wil ze een generatie kunnen overslaan. Haar zoon heeft twee kinderen en haar dochter heeft er een, maar wil er nog een broertje of zusje bij. Oma Joke sluit een TAK23 levensverzekering af en als begunstigde bij haar overlijden duidt ze de kleinkinderen aan. Ook al is het vierde kleinkind nog niet op de wereld gezet, hij/zij is al automatisch opgenomen in het verzekeringscontract. Elk kleinkind kan uit deze beleggingsverzekering 12.500 erven zonder successierechten te moeten betalen. De oma houdt de touwtjes echter nog helemaal in handen. Want stel dat ze heel oud wordt, dan zal ze dat geld op een bepaalde dag wellicht nog moeten aanspreken. Op deze manier heeft ze dus zowel zichzelf als de kleinkinderen verzekerd.Schenking: kan goedkoop zijn, maar ook heel duur worden

Vincent is 65 jaar en woont in Brussel. Aan zijn dochter Caroline geeft hij een bankgift van 250.000 euro. Hij laat de schenking niet registreren bij een notaris en Caroline spaart hiermee 7.500 euro aan schenkingsrechten uit. De vader van Caroline overlijdt echter na ruim twee jaar. Caroline wordt nu geconfronteerd met de successierechten, die maar liefst 25.750 euro bedragen. Als Vincent en Caroline dit risico vooraf niet hadden willen nemen, hadden ze de schenking gedurende 3 jaar kunnen verzekeren. Dat had hen eenmalig een kleine 1.500 euro gekost. Bij de dood van Vincent zou de verzekeraar de volledige som verschuldigde successierechten aan de fiscus hebben uitbetaald.

Je kan schenkingsrechten ontwijken door de schenking via een bankgift niét te laten registreren, maar als de gever binnen de drie jaar overlijdt dan moet je alsnog successierechten betalen. In Vlaanderen overweegt men om die ‘verdachte’ periode te verlengen naar vier jaar.

Nagelnieuw in de wetgeving is dat je belastingen op een schenking niet meer kan ontwijken als je die bij een Nederlandse notaris organiseert. Gebeurt de registratie door een Belgische notaris dan betaal je sowieso 3 tot 7 procent schenkingsrechten. Voortaan zal dat ook zo zijn bij de Nederlandse notaris en heeft het dus geen zin meer om de grens over te steken. Schenkingsrechten betalen heeft het voordeel dat de ontvanger daarna geen successierechten meer moet betalen als de gever overlijdt en dat scheelt een pak.


Schuldsaldoverzekering: onderschat als instrument om je partner te beschermen

Peter en Marie zijn beiden 30 jaar en hebben een tweeling van 2 jaar oud. Graag zouden ze hun gezin nog willen uitbreiden. Om die droom waar te maken kopen ze een huis. Ze lenen hiervoor samen 300.000 euro op 20 jaar. Om elkaar financieel te beschermen nemen ze een schuldsaldoverzekering. Daardoor wordt het nog openstaande saldo van de lening terugbetaald door de verzekeraar als iemand vroegtijdig overlijdt.

Ze twijfelen. Zouden ze kiezen voor een dekking van 50 procent of een van 100 procent? In het eerste geval zal de overblijvende partner zijn/haar deel van de lening blijven aflossen. In het tweede geval moet de overblijvende ouder niets meer betalen aan de bank. Omdat ze beiden een betaalde baan hebben, menen ze dat ze elk wel voldoende geld zullen overhouden om de helft van de lening verder te betalen. Waar ze niet bij stilstaan is dat alle andere kosten - zoals kinderopvang, school- en studiekosten, vakanties, herstellingen aan het huis - allemaal door de overblijvende partner gedragen zullen worden. Elkaar voor 100 procent indekken is dus zeker te overwegen.

De komende 20 jaar zal hen dit ongeveer 35 euro kosten bovenop een maandelijkse kredietaflossing van 1.390 euro. Deze premie zal bovendien afnemen omdat ze kozen voor de formule risicopremies, waarbij je steeds betaalt in functie van je leeftijd en het openstaande krediet.

Diezelfde vraag kan zich later in het leven opnieuw stellen. Steven en Louise zijn 45, hebben twee zonen van 12 en 15. Ze besluiten 100.000 euro van hun spaargeld te investeren in een appartement dat ze willen verhuren. Ze lenen er nog 250.000 euro bovenop, op 20 jaar. De huur die ze vragen voor het appartement bedraagt 850 euro per maand. Die som dekt echter niet de volledige leninglast. Als ze zich voor 30 procent indekken via een schuldsaldoverzekering zal de overblijvende partner bij een vroegtijdig overlijden van de ander deze extra betalingen voor de lening niet meer moeten doen. De huur die ze ontvangen zal voldoende zijn om de lening verder af te betalen. Als ze dit echter voor 100 procent zouden indekken, dan wordt de lening helemaal afgelost en ontvangt de overblijvende partner de volledige huur van het appartement, vanaf dat moment. Dat is een stevige hulp voor de resterende ouder om de studiekosten van de kinderen te betalen en alle andere vaste kosten die blijven doorlopen zoals elektriciteit, gas, verzekeringen, … . Dit kost hen elke maand ongeveer 70 euro. Dat lijkt veel maar dat is relatief. Een merkwaardige vaststelling bij verzekeraars is dat mensen vaak jarenlang een dure omniumverzekering voor hun auto willen betalen, maar een vergelijkbaar bedrag voor hun nabestaanden niet overwegen hoewel de dekking van het risico vele malen hoger ligt. Ter vergelijking, een omnium voor een gezinswagen zoals een Ford Max S zou voor ditzelfde koppel rond de 65 euro per maand kosten.

Omdat Philippe wou dat zijn kinderen gevrij­waard werden van successie­rech­ten had hij een overlij­dens­ver­ze­ke­ring genomen die hem maande­lijks 170 euro kostte.


Overlijdensverzekering: dekt kosten voor je nabestaanden als jij er niet meer bent

Philippe en Annemie zijn 57 en hebben drie kinderen. Ze bezitten een beleggingsportefeuille van meer dan 100.000 euro en zullen een groepsverzekering van hun werk uitbetaald krijgen als ze 65 zijn. Hun huis in Gent is 600.000 euro waard en hun villa aan de kust heeft Philippe dankzij een erfenis aangekocht voor 1.500.000 euro. Philippe raakt betrokken in een dodelijk auto-ongeval en Annemie en de drie kinderen blijven alleen achter. De groepsverzekering dekt net de successierechten die Annemie moet betalen. Omdat Philippe wou dat zijn kinderen gevrijwaard werden van successierechten had hij een overlijdensverzekering genomen die hem maandelijks 170 euro kostte. Voor vastgoed lopen die belastingen namelijk hoog op. De beleggingsportefeuille had niet eens volstaan om deze kosten te dekken. Hun verzekering betaalt nu het volledige bedrag aan de fiscus. Daardoor moet er geen vastgoed verkocht worden en kunnen de twee huizen dus in de familie blijven.


Bron: HLN.be 11/12/2020


Wens je meer informatie hierrond? Contacteer ons dan gerust met al je ideeën en vragen.Tot binnenkort,

Ray en Dominique van ASSULAB

Telefoon: 0477 32 98 03

Mail: info@assulab.be

66 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page