top of page

HOE GAAN WE TE WERK?

Speciaal voor u maken we met onze 25 jaar ervaring uw eigen LIFE PROTECTION PLAN. Dit is een gratis op maat gemaakt plan dat wij als ASSULAB tijdens een persoonlijk gesprek en na doorgedreven analyse van uw noden en behoeften zullen opstellen. U kan vrijblijvend beslissen om hier al dan niet op in te tekenen.

 

Samen gaan we dan de risico’s na, op pijlers pensioen, ongeval & ziekte, overlijden, erfbelasting en verder meer, die u graag zou willen indekken. Zowel privé als voor uw zaak. Uiteraard gaan we voor u na wat de meest fiscaal vriendelijke oplossing is om ook boekhoudkundig te optimaliseren. Zo komen we uiteindelijk tot een set van oplossingen via verzekeringsproducten die voor u van belang zijn en gaan we samen uw toekomst ontwerpen op lange en korte termijn en beschermt u uzelf en uw gezin en inkomen.

 

Dit alles is geheel vrijblijvend, waar wacht u nog op?

Anker 1

WELKE DIENSTEN BIEDT ASSULAB AAN

\\ PENSIOEN \

In de meeste gevallen is het wettelijk pensioen dat u zal ontvangen niet voldoende om uw huidige levensstijl en uitgavenpatroon te behouden bij pensionering. Misschien heeft u bepaalde dromen zoals het maken van een wereldreis of het aankopen van de oldtimer van uw dromen bij pensionering, hou er dan rekening mee dat met uw wettelijk pensioen dit meestal niet zal lukken. Met enkele eenvoudige stappen kan u deze kloof al dichten. Dit doen we op de meest fiscaal vriendelijke manier en zo kan u met gemoedsrust uw toekomst tegemoet. Hoe eerder u start, hoe beter dus wacht niet langer. Via onze partner in kredieten kan u ook een bulletkrediet aan voor uw financiering van uw woning, tweede verblijf, renovatie en/of herfinanciering. 

Afhankelijk van uw situatie gaan we uw pensioenopbouw voorzien in één of meerdere van onderstaande producten:

 • Pensioensparen: dit kan voor iedereen of u nu zelfstandig of loontrekkende, 18 jaar of 40 jaar bent. U krijgt een belastingvermindering van max. 30% (max. €317,50) afhankelijk van hoeveel u spaart.

 • Langetermijnsparen: dit kan best ingevuld worden als uw fiscale voordeel van uw woonkrediet wegvalt. Hier geldt een belastingvermindering van 30% en kan u mits u aan de voorwaarden voldoet kan u zelfs na pensionering ook van dit fiscaal voordeel genieten. 

 • IPT: oftewel de individuele pensioentoezegging is bestemd voor zelfstandigen met vennootschap die een regelmatige bezoldiging ontvangen. Hier zorgt uw vennootschap voor uw pensioen als fiscaal interessant en aftrekbaar als beroepskost. Dit is interessanter als we naar het netto voordeel kijken dan een loonsverhoging of dividenduitkering. Ook kan u een voorschot vragen op polis voor bijvoorbeeld de aankoop van een buitenverblijf of de renovatie van uw droomwoning, onder bepaalde voorwaarden.

 • VAPZ: oftewel vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen is ook bestemd voor zelfstandigen met vennootschap. Ook hier is een fiscaal voordeel van kracht en zal de bedrijfsleider zelf meestal betalen en niet de vennootschap. Voorschot op polis is hier ook mogelijk zoals bij IPT. 

 • Niet fiscaal: dit wordt gebruikt wanneer de fiscale opties om pensioenkapitaal op te bouwen niet voldoende zijn om tot uw gewenst bedrag te komen. Ook kan tijdens uw carrière dit aangewend worden om te sparen om bijvoorbeeld u kinderen een duwtje in de rug te geven bij de aankoop van hun eigen woning of voor andere zaken waarvoor uw wil sparen in een pensioenfonds.

 • Groepsverzekeringen: als loontrekkende kan uw werkgever een groepsverzekering voorzien. Hier wordt mee voor uw pensioen gespaard.

 • Life long income: Wilt u een gegarandeerd aanvullend inkomen uit uw opgebouwde kapitaal halen? Dan liggen de mogelijke oplossingen niet voor het rapen. En toch is dat precies wat wij u kunnen voorschotelen: een unieke oplossing die u een levenslange rente garandeert.

Hieronder ziet u een voorbeeld pensioenkloof die zeer courant voorkomt. De persoon in kwestie heeft een maandelijks tekort van €640 als hij zijn maandelijks gewenst pensioen van €2.000 wil bereiken. Dit rekening houdend met een geschatte levensduur tot 90 jaar, gemiddeld rendement van 3% en inflatie van 2%. Het totaaltekort bedraagt maar liefst €160.000. U zou er van versteld staat dat met relatief kleine acties en beperkt maandelijks bedrag dit tekort eenvoudig kan opgevuld en opgelost worden. 

pensioenkloof.png

WELKE DIENSTEN BIEDT ASSULAB AAN

\\  ZIEKTE & ONGEVAL \

We gaan specifiek na wat er gebeurd met het eigen inkomen maar ook met gezinsinkomen na een mogelijk ongeval of ziekte. Welk bedrag u na de wettelijke uitbetalingen graag zou overhouden, daar kan u zich voor indekken. Wat u wettelijk zou ontvangen is in bijna alle gevallen ontoereikend of u nu loontrekkende of zelfstandige bent. 

 • Gewaarborgd inkomen: ook uw inkomen kan verzekerd worden. Wanneer u (langdurig) ziek valt of een ongeval meemaakt en bijgevolg arbeidsongeschikt bent valt een groot deel van uw inkomen weg als u hiervoor niet zelf of via uw werkgever bent ingedekt. Dit is zowel voor zelfstandige als loontrekkenden het geval.

  • Hieronder geven we weer in de eerste voorbeeld wat het loon is in geval van een loontrekkende. Maand 1 zal Jan zijn inkomen idem blijven aan het huidige en in zijn geval gewenste inkomen. Vanaf maand 2 tem maand 12 valt hij terug op ongeveer 60% van zijn inkomen en komt hij dus €800 maandelijks tekort om aan zijn gewenst inkomen te voldoen. Vanaf jaar 2 zakt dit tot ongeveer 50% en zit Jan aan een kloof van €1000 per maand. Afhankelijk van zijn uitgavenpatroon komt hij al dan niet in de problemen met afbetaling van hypotheek, verwarming, voeding, eventueel hogere dokterskosten en verder meer. Hij kan zich hier eenvoudig voor indekken via een verzekering gewaarborgd inkomen. 

  • Het tweede voorbeeld geeft mee dat Jan, die samenwonend is, slechts €971,10 per maand zal ontvangen als zelfstandige. De eerste week heeft hij zelfs geen wettelijk vangnet als hij 7 dagen arbeidsongeschikt is. Hier kan hij zich verzekeren voor een gewaarborgd inkomen en met gemoedsrust de toekomst tegemoet gaan. 

 • Omzetverzekering: velen kennen het bestaan niet van deze mooie oplossing. Dit is ideaal voor een keyman als zelfstandige in de vennootschap. Wanneer die persoon tijdelijk uitvalt en het risico is hoog dat de omzet een grote val maakt, tenzij u zich hiervoor verzekerd. In het voorbeeld hieronder ziet u dat Jan Janssens bij (langdurige) ziekte of bij een ongeval terugvalt op €0 omzet ipv €250.000 gemiddelde jaarlijkse omzet. Hij kan zich, afhankelijk van zijn andere verzekeringsproducten indekken tot €200.000 voor een zeer haalbaar bedrag

 • Hospitalisatieverzekering: aan een ziekenhuisopname zijn dikwijls hoge kosten verbonden, u zou er van versteld staan. In onze blog kan u de voorbeelden bekijken. Met een hospitalisatieverzekering van DKV kan u zich hiervoor behoeden. Ook een tandzorgverzekering is mogelijk, de glimlach is namelijk belangrijk in uw voorkomen.

 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid: u kan mits beperkt meerkost kiezen om bij arbeidsongeschiktheid uw premiebetalingen te laten doorlopen van alle of bijna alle verzekeringen?

gew inkomen zelfstandige.png

WELKE DIENSTEN BIEDT ASSULAB AAN

\\  OVERLIJDEN \

Niet iedereen wil hiermee geconfronteerd worden wanneer die in goede gezondheid verkeert. Wel is het een feit dat iedereen ooit zal sterven en hiermee emotionele, administratieve en financiële gevolgen gepaard gaan voor uw nabestaanden. Om hen zoveel mogelijk te besparen kan u wel enkele eenvoudige stappen ondernemen zodat u de ruimte kan geven om te rouwen om uw verlies.

Concreet gaan we de financiële en administratieve gevolgen na van uw overlijden. Het ideale gezinsinkomen na overlijden wordt bekeken ten opzichte van mogelijke wettelijke bedragen. We nemen de erfbelasting onder de loep alsook de financiële impact van uw uitvaart wordt in kaart gebracht.

 • Overlijdenswaarborg: het gezinsinkomen wordt op deze manier verzekerd bij uw overlijden. Dit kan op verschillende manieren: looptijd, verzekerd bedrag, constante of aangepaste dekking en verder meer zijn mogelijk. We kunnen rekening houden met de uitgaven in de tijd en dan een plan op maat opstellen. Bijvoorbeeld, wanneer de kinderen zelfstandig gaan wonen is er eventueel minder gezinsinkomen nodig dan bij inwonende kinderen. 

 • Successieplanning: Vaak weten mensen niet welke erfbelasting er van toepassing is en krijgen zij of hun nabestaanden een stevige rekening gepresenteerd bij het overlijden van hun dierbare. Dit willen wij als ASSULAB indekken en optimaliseren. Er kan overlijdenswaarborg voorzien worden voor de te betalen successierechten zodat u of uw erfgenamen hier niet van wakker hoeven te liggen. 

 • Schuldsaldoverzekering: om specifiek uw hypotheekaflossing te verzekeren kan u dit in verschillende vormen aangaan. 

 • Uitvaartverzekering: bij een overlijden komen afhankelijk van de wensen hoge uitvaartkosten bij kijken. Dit kan eenvoudig ingedekt worden met een DELA uitvaartverzekering. Wat een extra voordeel biedt is de persoonlijke bijstand die zorgt voor administratieve en persoonlijke zaken die geregeld moeten worden zoals bijvoorbeeld repatriëring naar België, psychologische bijstand en verkrijgen van erfrechtverklaring en verder meer. 

 • After Life Wishes pakket: indien u nu geen stappen onderneemt, wie zou uw begrafenis dan regelen en organiseren? Hebt u al een idee hoe uw begrafenis zou moeten zijn? Met dit product zijn we uniek in de markt en kan u zo uitgebreid als u wil, samen met ons, uw wensenpakket voorzien voor uw uitvaart. U heeft de mogelijkheid om een videoboodschap op te nemen indien gewenst, een eerder informele samenkomst met live muziek uit te werken maar evengoed kan u voor formele of eerdere traditionele ceremonies bij ons terecht. Dit is helemaal op uw maat, zoals u bent, uitgewerkt. Want u bent uniek dus uw uitvaart moet dat ook zijn. Dit uit handen nemen van uw nabestaanden is een waar geschenk.  

WELKE DIENSTEN BIEDT ASSULAB AAN

\\  SPAREN & BELEGGEN \

 • Waarom: Vandaag brengt een spaarboekje een negatieve rente met zich mee. Hoe komt dit? De reële rente is enorm laag en de inflatie is hoger dus u verarmt terwijl u het niet doorhebt. Beleggingen zijn geen optie maar een noodzaak geworden!

 • Voor wie:  beleggen lijkt een ver-van-mijn-bed-show maar dit is het niet. Denk dus zeker niet dat het enkel voorbehouden is voor de rijken of de 'happy few'. Na het bepalen van uw beleggersprofiel kunnen wij u adviseren in het beleggen in enkele kwaliteitsvolle fondsen. Zowel voor uzelf of voor u kinderen en/of kleinkinderen of wie u maar wil. 

 • Voor hoeveel: Vanaf €40 per maand kan u al instappen. 

 • Wat is een tak-23 beleggingsfonds: dit is een levensverzekering gekoppeld aan één of meerdere beleggingsfondsen. Ze bieden een mogelijk hoger rendement dan een spaarboekje maar zonder enige garantie. Eén van de voordelen is dat de fondsbeheerder de keuze van de aandelen en/of obligaties in het fonds. 

 • Welke fondsen: Er zijn aandelenfondsen in een bepaalde sector of werelddeel en obligatiefondsen (staats- en/of bedrijfsobligatie) of mixfondsen. U kan een profielfonds kiezen of zelf een mix van fondsen samenstellen en bijvoorbeeld gaan voor ethisch fonds, een fonds dat innovaties en trend opvolgt. 

 • Welk doel: uw droomreis, duwtje in de rug voor uw kinderen later, aanvulling van uw pensioenkapitaal, huwelijk kortom voor alles. ​​

In de tabel hieronder ziet u het effect op een bepaald rendement en een tijdseffect bij het beleggen van €100.000. Daar ziet u dat uw kapitaal verdubbeld na 15 jaar aan 5% of na 69 jaar aan 1% of na 462 jaar aan 0,15%. Dus slim beleggen is de boodschap en zeker niet uw welverdiende centen op een spaarboekje laten staan. 

beleggen.png

WELKE DIENSTEN BIEDT ASSULAB AAN

\\  WERKGEVERS \

Als werkgever of hr-manager bent u constant op zoek naar manieren om uw medewerkers maximaal te motiveren. Of om in de war-on-talent die ene witte raaf te strikken. Wat kan u beter in de strijd gooien dan een aantrekkelijk pensioenplan? Voor u als werkgever zijn de premies fiscaal aftrekbaar. Iedereen tevreden dus!

We delen de mogelijke oplossing in volgens 5 categorieën:

 1. Hospitalisatieverzekering

 2. Groepsverzekering

 3. Invaliditeitsbescherming 

 4. Overlijdensverzekering

 5. Bonusplan

We brachten een uitgebreide uitleg hierover onder in 1 van onze blogs. De link kan u hier terugvinden. 

bottom of page